b1b2b3

b4

MAPPPnew Billbpard Lan #2

 

 

 

 

 

 

17792994_10154594154123163_1640931752_n

การแข่งขันแบ่งเป็น 3 ประเภท 9 รายการ ได้แก่ 

1.การแข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่ (Sumo Robot) แบ่งเป็น

 • ประเภท Junior อายุไม่เกิน 14 ปี น้ำหนักหุ่นยนต์ไม่เกิน 1 กิโลกรัม
 • ประเภท Senior  อายุตั้งแต่14 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 19 ปี น้ำหนักหุ่นยนต์ไม่เกิน 3 กิโลกรัม
 • ประเภท Open Sumo-Legged RC ไม่จำกัดอายุ น้ำหนักหุ่นยนต์ไม่เกิน 1 กิโลกรัม

จำนวนสมาชิก 1 หรือ 2 คนต่อทีม ผู้เข้าแข่งขันต้องใช้ทักษะในการเขียนโปรแกรมประกอบกับทักษะในด้านโครงสร้างให้แน่นหนาและแข็งแรงพอที่จะไม่กระจายออกเป็นเสี่ยงเมื่อปะทะกับฝ่ายตรงข้าม

2. การแข่งขันหุ่นยนต์ดับเพลิง (Fire Fighting Robot) แบ่งเป็น

 • ประเภท Junior อายุไม่เกิน 14 ปี
 • ประเภท Senior อายุตั้งแต่14 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 19 ปี

จำนวนสมาชิก 1 หรือ 2 คนต่อทีม ผู้เข้าแข่งขันต้องเขียนโปรแกรมให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่เข้าไปในเขาวงกตจำลองเพื่อค้นหาเปลวไฟ และดับด้วยการเป่าลม

3. การแข่งขันหุ่นยนต์ iBEAM Line Tracing

 • ประเภท iBEAM Legged Junior อายุไม่เกิน 14 ปี
 • ประเภท iBEAM Legged Senior อายุตั้งแต่14 ปี ขึ้นไป
 • ประเภท iBEAM Wheel Junior อายุไม่เกิน 14 ปี
 • ประเภท iBEAM Wheel Senior อายุตั้งแต่14 ปี ขึ้นไป

จำนวนสมาชิก 1 หรือ 2 คนต่อทีม ผู้เข้าแข่งขันต้องใช้ทักษะด้านกลไกลในการปรับแต่งให้หุ่นยนต์สามารถวิ่งบนเส้นสีดำไปตามระยะทางที่กำหนดด้วยความเร็วสูงสุด

 

การรับสมัคร

 1. เปิดรับสมัครวันที่ 1 มีนาคม 2560
 2. การรับสมัครทีมเข้าแข่งขันผ่านทาง http://www.jtmsolutions.co.th/northwrg2017/
 3. กำหนดจำนวนผู้เข้าแข่งขัน 1 หรือ 2 คน ต่อ ทีม
 4. อัตราค่าสมัคร

ประเภท หุ่นยนต์ซูโม่ / ดับเพลิง

 • อัตรา    800 บาท / ทีม / ประเภทการแข่งขัน

ประเภท iBEAM Line Tracing

 • อัตรา    250 บาท / ทีม / ประเภทการแข่งขัน

พิเศษสำหรับผู้ที่สมัครรุ่นหุ่นยนต์ดับเพลงและหุ่นยนต์ซูโม่

คลิกที่รูปเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Rich Mesg. LINE#3